fbpx

Niveauhåndtering


Smukke løsninger til terrænspring

Form landskabet med en støttemur i beton
En stejl skråning kan formes til en landskabelig trappe med små opholdslommer eller beplantningsbiotoper. Vi tilbyder alle former for niveauhåndtering - lige fra en flot, simpel kantsikring, til bedafgrænsning eller en større støttemur, der er dimensioneret til en stor jordmasse. Udnyt de springende niveauer til at skabe ophold og vælg en løsning, der også giver mulighed for siddeplads for at aktivere det stejle landskab.

Foto: Haven i Fælledparken
Gennem de seneste år er kravet til øget terrorsikring vokset markant. Trafikchikaner fra Aarhus Cementvarefabrik er mobile betonelementer, der på kort tid kan arrangeres ved starten af en gågade, ved indgangen til en større plads eller lignende. Derved forhindrer chikanerne køretøjer i at passere, og borgere kan færdes trygt i bymiljøet og tilmed nyde et kort hvil på flere af trafikchikanerne, der også fungerer som siddeplinte.


Niveauhåndtering

- til små og store projekter


Gellerup Kunstgræsbane

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har i 2015 anlagt en ny kunststofbane. Til projektet har Aarhus Cementvarefabrik leveret de omkransende betonelementer, der anvendes som publikumpladser. De specialdesignede betonelementer kan også anvendes som støttemur.


Smukke løsninger til terrænspring

Form landskabet med en støttemur i beton
En stejl skråning kan formes til en landskabelig trappe med små opholdslommer eller beplantningsbiotoper. Vi tilbyder alle former for niveauhåndtering - lige fra en flot, simpel kantsikring, til bedafgrænsning eller en større støttemur, der er dimensioneret til en stor jordmasse. Udnyt de springende niveauer til at skabe ophold og vælg en løsning, der også giver mulighed for siddeplads for at aktivere det stejle landskab.


Foto: Haven i Fælledparken

Niveauhåndtering

- til små og store projekter

Gellerup Kunstgræsbane

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har i 2015 anlagt en ny kunststofbane. Til projektet har Aarhus Cementvarefabrik leveret de omkransende betonelementer, der anvendes som publikumpladser. De specialdesignede betonelementer kan også anvendes som støttemur.


Vil du høre mere om støttemure og elementer til håndtering af terrænspring?


    Vil du høre mere om støttemure og elementer til håndtering af terrænspring?